Φόρμα καταγραφής αναγκών φοιτητών με αναπηρία – ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η συμπλήρωση του εντύπου έχει ως σκοπό την καταγραφή των κύριων αναγκών σας και την κατανόηση από το Πανεπιστήμιο και την Κοινωνική Μέριμνα των πρακτικών που μπορούν να διευκολύνουν τη φοίτησή σας.

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών δεσμεύεται για την εφαρμογή των διατάξεων περί απορρήτου στη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα  χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αποκλειστικά στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης κατάλληλων δράσεων για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας.

"* Υποχρεωτικό πεδίο" indicates required fields

Προσωπικά Στοιχεία

Τρόπος εισαγωγής στο τμήμα φοίτησης* Υποχρεωτικό πεδίο

Καταγραφή Αναγκών

1. Τι είδους αναπηρία ή ειδική μαθησιακή δυσκολία έχετε;* Υποχρεωτικό πεδίο
3. Χρησιμοποιείτε κάποιο βοήθημα (όπως αναπηρικό αμαξίδιο, ακουστικό βαρηκοΐας, εμφυτεύσιμο ακουστικό σύστημα, μπαστούνι, μεγεθυντικό φακό, οθόνη braille κ.α.);* Υποχρεωτικό πεδίο
4. Χρειάζεστε υποστήριξη για τη μεταφορά σας από και προς το Πανεπιστήμιο;* Υποχρεωτικό πεδίο
5. Πιθανές ανάγκες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
6. Επιθυμητές διευθετήσεις για τη συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία (Όπου μπορούν να εφαρμοστούν).
7. Θα επιθυμούσατε να συζητήσετε εμπιστευτικά τις ανάγκες σας με μέλος ΔΕΠ του τμήματός σας;* Υποχρεωτικό πεδίο
*Διάβασα τους όρους για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων από το Πανεπιστήμιο, τους οποίους κατανοώ και με τους οποίους συμφωνώ.* Υποχρεωτικό πεδίο
This field is for validation purposes and should be left unchanged.