Οδηγίες προσβασιμότητας πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού

Πληκτρολόγιο Braille

H παροχή σημειώσεων και διαφανειών είναι τα κύρια οχήματα υποβοήθησης της μελέτης των φοιτητών. Tο υλικό αυτό πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένο, ώστε να απευθύνεται σε όλο το σύνολο του φοιτητικού κοινού, συμπεριλαμβανομένων και των εντυποανάπηρων φοιτητών.

Οι κυριότερες εφαρμογές γραφείου διαθέτουν λειτουργικότητές που αυξάνουν την προσβασιμότητα των εγγράφων και σε συνδυασμό με απλές και εύκολες πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε κατά τη σύνταξη του υλικού σας, θα το καταστήσουν προσβάσιμο σε όλους. Παρακάτω θα βρείτε κάποιες βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία προσβάσιμων κειμένων και παρουσιάσεων.

Screenshot του οδηγού
Οι οδηγίες αφορούν το Office 365 και το Acrobat Pro. Κάποια στοιχεία πιθανόν να εμφανίζονται διαφορετικά σε άλλες εκδόσεις των προγραμμάτων αυτών ή σε άλλα αντίστοιχα λογισμικά, το σκεπτικό όμως παραμένει το ίδιο. Για περισσότερους πόρους και πληροφορίες, καθώς και αναλυτικά παραδείγματα μπορείτε να ανατρέξετε στην επίσημη σελίδα του Office «Κέντρο προσβασιμότητας του Office – Πόροι για άτομα με ειδικές ανάγκες».

Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες προσβασιμότητας πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού σε 2 μορφές.

Πλήρως προσβάσιμες οδηγίες

Εκτυπώσιμη μορφή οδηγιών