Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης

Το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προσωπικές δυσκολίες και ανησυχίες οποιασδήποτε φύσεως.

Προβλήματα στη φοιτητική ζωή / σπουδές

 • Δυσκολίες προσαρμογής στην ακαδημαϊκή ζωή
 • Άγχος εξετάσεων – μειωμένη απόδοση – συγκέντρωση
 • Δυσκολίες προσβασιμότητας για φοιτητές με Αναπηρία
 • Έλλειψη κινήτρων
 • Δυσκολίες επανένταξης ανενεργών φοιτητών

Προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις

 • Δυσκολίες στις φιλικές – προσωπικές σχέσεις
 • Άγχος / στρες
 • Μοναξιά
 • Κατάθλιψη

Άλλα προβλήματα

 • Εξαρτήσεις
 • Ψυχοσωματικά προβλήματα
 • Διαταραχές ύπνου
 • Διαταραχές διατροφής

Το Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης φοιτητών παρέχει συμβουλευτική, και ψυχοκοινωνική και ψυχολογική στήριξη.

Ένας από τους στόχους μας είναι η ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας και η αντιμετώπιση αυτών.

Πιο συγκεκριμένα παρέχονται:

 • Ατομικές συνεδρίες
 • Συμμετοχή σε ομάδες στήριξης και ενδυνάμωσης
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα

*Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο, τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR).

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 έως 15:00 ( Ισόγειο Πρυτανείας)
Τηλέφωνα: 2610.969696
E-mail: socialwelfare@upatras.gr

Προσωπικό Γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης:

 • Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής (Υπεύθυνος Γραφείου)
 • Κωνσταντοπούλου Γεωργία, Ψυχολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Αναπλ. Υπεύθυνη Γραφείου)
 • Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος, Ψυχολόγος
 • Γαλανού Χριστίνα, Ψυχολόγος
 • Κόλλια Ευτυχία, Ψυχολόγος
 • Μαρκοπούλου Αθανασία, Κοινωνική Λειτουργός
 • Μεργούπη Άννα, Ψυχολόγος
 • Τσοκανά Νικολία, Κοινωνική Λειτουργός
 • Φερτάκη Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός