Γραφείο Ιατρικής Στήριξης

Το Γραφείο Ιατρικής Στήριξης  λειτουργεί με την παρουσία Φυσιάτρου και Φυσικοθεραπευτή και βρίσκεται στην Κλινική Αποκατάστασης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Στηρίζει τους φοιτητές με αναπηρία και ιδιαίτερα εκείνων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα αλλά και φοιτητές που παρουσιάζουν προσωρινά μυοσκελετικά προβλήματα ή αθλητικές κακώσεις εξαιτίας τραυματισμού ή ασθένειας.

Το γραφείο χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις της Κλινικής Αποκατάστασης του ΠΓΝΠ (Γυμναστήριο, αίθουσα ανάλυσης Βάδισης και ελέγχου ισορροπίας, θεραπευτική πισίνα) και παρέχει:

 • Λήψη ιατρικού ιστορικού
 • Συμβουλευτική και Ιατρική Υποστήριξη
 • Βελτίωση της κινητικότητας και επαναφορά Φυσιολογικού εύρους κίνησης
 • Βελτίωση της κινητικής ικανότητας μέσω της άσκησης και της ενδυνάμωσης
 • Εκπαίδευση σωστού προτύπου βάδισης
 • Βελτίωση της ισορροπίας
 • Επανεκπαίδευση έγερσης/βάδισης
 • Ενδυνάμωση άνω/ κάτω άκρων
 • Αύξηση Εύρους Κίνησης
 • Υδροθεραπεία
 • Μείωση Πόνου
 • Ενημέρωση για πρόοδο θεραπείας

*Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Η υπηρεσία δεν λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Δείτε στην ενότητα ασκησιολόγια, προτεινόμενα προγράμματα αποκατάστασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από το σπίτι για την αντιμετώπιση διαφόρων μυοσκελετικών παθήσεων.