Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»,  η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΙΒΙΜ) διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα στήριξης και προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων αλλά και η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής και Ευρύτερης Κοινότητας.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος και έχουν ως θεματικές:

  • Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
  • Αρχές Κοινωνικής Εργασίας
  • Η έννοια της αναπηρίας- Κατηγορίες αναπηρίας
  • Προσβασιμότητα στην Πανεπιστημιακή και Ευρύτερη Κοινότητα
  • Τρόποι/ Αρχές Προσέγγισης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
  • Συμβουλευτικές και Ψυχολογικές Παρεμβάσεις
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική
  • Πανεπιστήμιο και Εθελοντισμός

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (δια ζώσης συναντήσεις/ πλατφόρμα e-learning) και έχουν κυρίως βιωματικό περιεχόμενο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, δίνεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Διδακτορικοί Φοιτητές, Διοικητικό Προσωπικό, Ακαδημαϊκό Προσωπικό).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιμορφωτικά σεμινάρια ή  για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο:

Τηλέφωνο: 2610.969696
Email: info-socialwelfare@upatras.gr

 

Στιγμιότυπα από παλαιότερη εκπαίδευση μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video.