Οργανόγραμμα

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Μαραγκός Ν. Μάρκος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος

Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας

 • Μαραγκός Ν. Μάρκος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 • Αγγελόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 • Ανδρουλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Βανταράκης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
 • Κατσέλης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Κόμης Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών
 • Κουτσογιάννης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας
 • Πυργιώτη Ελευθερία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Ροδόπουλος Χαράλαμπος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας
 • Σαβράμη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
 • Τσάκωνας Ιωάννης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης

Επιστημονική Επιτροπή Έργου

 • Μαραγκός Ν. Μάρκος, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος Πακέτων Εργασίας 2,3,7
 • Αμανατίδης Ελευθέριος,Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών, Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας 1
 • Αριστείδης Αγγελόπουλος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, Υπεύθυνος Αθλητικών Δράσεων
 • Ασημακόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Υπεύθυνος Γραφείου Ψυχολογικής Στήριξης, Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας 4
 • Βανταράκης Απόστολος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος Πακέτων Εργασίας 1,6,7
 • Θωμόπουλος Γεώργιος, Τεχνικό Προσωπικό Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Υπεύθυνος Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Καμπέρου Ευφροσύνη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας, Διοικητική Υπεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Υπεύθυνη Πακέτου Εργασίας 2
 • Κορφιάτη Μαρίνα, Προϊσταμένη Τμήματος Πρόνοιας και Πολιτισμού, Συντονισμός και Παρακολούθηση Έργου, Υπεύθυνη Πακέτου Εργασίας 7
 • Κωνσταντοπούλου Γεωργία, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Υπεύθυνη Πακέτου Εργασίας 4
 • Λεκατσάς Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Δικτύων Δεδομένων Φωνής, Υπεύθυνος Δικτύων
 • Μαυρόγιαννη Θεώνη, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Συμμετοχή στο Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης
 • Μικρώνης Γρηγόρης, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, Υπεύθυνος Αθλητικών Δράσεων
 • Ροδόπουλος Χαράλαμπος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Φοιτητικής Μέριμνας, Διοικητικός Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας 2
 • Τσάκωνας Ιωάννης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης, Υπεύθυνος Δράσεων Βιβλιοθήκης, Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας 5
 • Τσιλίρη Ευσταθία, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Προγραμματισμού και Δικτύου, Υπεύθυνη Κατασκευών, Υπεύθυνη Πακέτου Εργασίας 5
 • Τυλλιανάκης Μίνως, Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής Αποκατάστασης, Υπεύθυνος Πακέτου Εργασίας 4

Ομάδα Έργου

 • Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος, Ψυχολόγος (Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης)
 • Γαλανού Χριστίνα, Ψυχολόγος (Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης)
 • Καγκελάρη Ασπασία, Φυσίατρος (Κλινική Αποκατάστασης ΠΓΝΠ)
 • Κόλλια Ευτυχία, Ψυχολόγος (Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης)
 • Μαρκοπούλου Αθανασία, Κοινωνική Λειτουργός (Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήμα Φοιτητικής Εστίας)
 • Μεργούπη Άννα, Ψυχολόγος (Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης)
 • Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανικός Η/Υ (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
 • Ορφανού Ευγενία, Βιβλιοθηκονόμος/Αρχειονόμος (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης)
 • Παζαρίδης Χρυσόστομος, Φυσικοθεραπευτής (Κλινική Αποκατάστασης ΠΓΝΠ)
 • Πανώριου Χριστίνα, Διοικητικό Προσωπικό (Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας)
 • Τσοκανά Νικολία, Κοινωνική Λειτουργός (Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας)
 • Φερτάκη Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός (Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας)