Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η υποστήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) αποτελεί αναγκαιότητα, ιδιαίτερα σήμερα με δεδομένη την πολυδιάστατη οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει σε εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Η επαγγελματική συμβουλευτική έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική επιλογή, την επαγγελματική ανάπτυξη και την προσαρμογή στο χώρο εργασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην παροχή ίσων ευκαιριών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες φοιτητών και αποφοίτων με στόχο την ομαλή ένταξη τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και την ισότιμη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος συγκεκριμένα παρέχει:

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και άμεσης υποστήριξης στους φοιτητές ως προς τις σπουδές τους (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική, υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία)
  • Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών
  • Ενημέρωση για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
  • Ενημέρωση για υποτροφίες και ERASMUS
  • Τεχνικές εύρεσης εργασίας και διαχείριση σταδιοδρομίας
  • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας
  • Οργάνωση χρόνου συγγραφής πτυχιακής μελέτης
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Τεχνικές παρουσίασης σε συνέντευξη επιλογή

Για να λάβετε τις υπηρεσίες του Επαγγελματικού Συμβούλου της Κοινωνικής Μέριμνας μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα ωφελούμενου επιλέγοντας την Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού: https://socialwelfare.upatras.gr/beneficiary-form/.

*Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR).

Πληροφορίες επικοινωνίας

Πριόβολος Βασίλης, Επαγγελματικός Σύμβουλος
Ωράριο λειτουργίας: 8:30 – 15:30 καθημερινά
Τηλέφωνο: 2610.969622
E-mail: socialwelfare@upatras.gr, priovolos@upatras.gr
Διεύθυνση: Εκτυπωτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Ισόγειο

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών

Για πληροφορίες που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορείτε να δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών