Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η υποστήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ) αποτελεί αναγκαιότητα, ιδιαίτερα σήμερα με δεδομένη την πολυδιάστατη οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις που αυτή επιφέρει σε εκπαιδευτικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Η επαγγελματική συμβουλευτική έχει στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική επιλογή, την επαγγελματική ανάπτυξη και την προσαρμογή στο χώρο εργασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται στην παροχή ίσων ευκαιριών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες φοιτητών και αποφοίτων με στόχο την ομαλή ένταξη τους στην εκπαιδευτική κοινότητα, την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και την ισότιμη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

Ο Επαγγελματικός Σύμβουλος συγκεκριμένα παρέχει:

  • Υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και άμεσης υποστήριξης στους φοιτητές ως προς τις σπουδές τους (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική, υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία)
  • Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών
  • Ενημέρωση για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
  • Ενημέρωση για υποτροφίες και ERASMUS
  • Τεχνικές εύρεσης εργασίας και διαχείριση σταδιοδρομίας
  • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας
  • Οργάνωση χρόνου συγγραφής πτυχιακής μελέτης
  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
  • Τεχνικές παρουσίασης σε συνέντευξη επιλογή

Η υπηρεσία δεν λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Για πληροφορίες που αφορούν το Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, μπορείτε να δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης