Συχνές Ερωτήσεις

Τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΚΟ;

Το ΕΚΟ δημιουργήθηκε από τα αρχικά των λέξεων Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Οι Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016 διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στις Ευάλωτες και στις Ειδικές Ομάδες.

 • Στις Ευάλωτες Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένα: Φοιτητές με Αναπηρία, Φοιτητές πάσχοντες από σοβαρά παθολογικά προβλήματα, Φοιτητές πάσχοντες από ψυχική νόσο, Φοιτητές (πρώην ή νυν) χρήστες ουσιών, Φοιτητές με παραβατική συμπεριφορά, Φοιτητές οροθετικοί.
 • Στις Ειδικές Ομάδες ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά αίτια και συγκεκριμένα: Φοιτητές προερχόμενοι από χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, Φοιτητές προερχόμενοι από μονογονεϊκή οικογένεια με χαμηλό εισόδημα, Φοιτητές προερχόμενοι από μειονότητα, Φοιτητές πρόσφυγες/ μετανάστες, Φοιτητές θύματα ενδοοικογενειακής βίας, Φοιτητές θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, Φοιτητές πληγέντες από φυσικές καταστροφές.

Σε ποιους φοιτητές απευθύνεται το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, όμως εξυπηρετεί όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τι παρέχει το πρόγραμμα;

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών όπως:

 • Ανάπτυξη προτάσεων και παρεμβάσεων για την κάλυψη των μαθησιακών διαδικασιών
 • Εξατομικευμένα σχέδια δράσης
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Ψυχολογική Στήριξη
 • Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες
 • Συμβουλευτική Ακαδημαϊκού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προσέγγισης και υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
 • Ενημέρωση για τις παροχές του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης
 • Διασύνδεση με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών και με την ευρύτερη Κοινότητα
 • Παραπομπή φοιτητών, όπου κριθεί απαραίτητο
 • Μεταφορά φοιτητών με αναπηρία από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

Οι Υπηρεσίες που παρέχετε είναι δωρεάν;

Όλες οι παροχές της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών είναι δωρεάν.

Πως μπορώ να λάβω τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Μέριμνας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω τηλεφώνου στο 2610.969696 και μέσω mail στο socialwelfare@upatras.gr. Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας βρίσκεται στο Κτίριο Α’ (Πρυτανεία) της Πανεπιστημιούπολης Ρίου, στο ισόγειο, στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αίτηση για όποια υπηρεσία της Κοινωνικής Μέριμνας επιθυμείτε πατώντας το σύνδεσμο, και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.

Που βρίσκεται το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας;

Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας βρίσκεται στο Κτίριο Α’ (Πρυτανεία) της Πανεπιστημιούπολης Ρίου, στο ισόγειο, στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύει εκτός Πατρών, μπορώ να κάνω χρήση των υπηρεσιών σας;

Η Κοινωνική Μέριμνα απευθύνεται σε όλες τις πόλεις που εδρεύει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η χρήση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Μέριμνας για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν εκτός Πατρών γίνεται εξ’ αποστάσεως, εκτός μεγάλων αναγκών, που το προσωπικό της Κοινωνικής Μέριμνας δύναται να επισκεφθεί τα κατά τόπους Τμήματα, έπειτα από προγραμματισμένη συνάντηση.

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να κάνω χρήση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Μέριμνας;

Για όλες τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Μέριμνας απαιτείται μόνο να είστε εγγεγραμμένος/η φοιτητής/τρια του Πανεπιστημίου Πατρών (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, διδακτορικός).

Πως διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων;

Οι ωφελούμενοι έρχονται σε επαφή με τους κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι τους ενημερώνουν πλήρως για τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του προγράμματος. Αφού συναινέσουν με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναγράφει τους λόγους συλλογής των προσωπικών δεδομένων, βάσει πάντα της κείμενης νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ΓΚΠΔ), προβαίνουν στη λήψη των προσωπικών στοιχείων των ωφελούμενων μέσω του Κοινωνικού Ιστορικού.

Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί τηρούνται σε αρχείο το οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι δεσμεύονται να τηρήσουν το επαγγελματικό απόρρητο βάση της δεοντολογίας του επαγγέλματός τους (άρθρο 4 παρ.4 του Διατ.690|1961).