Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία

Αμαξίδιο μεταφοράς Φοιτητών με Αναπηρία

Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  (2020-2021) παρέχεται η δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών με Αναπηρία από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Οι φοιτητές θα μεταφέρονται από τον τόπο κατοικίας τους (εντός του Δήμου Πατρέων), προς τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο και στο Κουκούλι και αντιστρόφως.

Η μεταφορά γίνεται με ειδικά διαμορφωμένο όχημα.

Τα δρομολόγια προσαρμόζονται ανάλογα με τις ακαδημαϊκές ανάγκες των ωφελούμενων φοιτητών (μαθήματα, εξετάσεις) μετά από την καταγραφή τους στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου ή της κάθε εξεταστικής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν  με τη Μονάδα Προσβασιμότητας στο τηλέφωνο: 2610.969623 ή ηλεκτρονικά στο mail: info-socialwelfare@upatras.gr.

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση ηλεκτρονικά ή διαφορετικά να εκτυπώσουν το αρχείο pdf και να το αποστείλουν συμπληρωμένο με email στη διεύθυνση info-socialwelfare@upatras.gr.

Μετά την αποστολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα ενημερωθούν για την πορεία της το συντομότερο δυνατό.