Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών χορηγεί ετήσιες υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης  συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), με απώτερο στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης. Η κάθε υποτροφία είναι 3.000 € και παρέχεται για διάστημα 12 μηνών.Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Δεν θα προκηρυχθούν υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024