Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών χορηγεί ετήσιες υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές. Η οικονομική ενίσχυση αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισότιμης  συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), με απώτερο στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει εισοδηματικών, κοινωνικών κριτηρίων και ακαδημαϊκής επίδοσης. Η κάθε υποτροφία είναι 3.000 € και παρέχεται για διάστημα 12 μηνών.Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

Προκηρύχθηκαν οι υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 22 Απριλίου 2021. Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 με 15.00
Τηλέφωνο: 2610.969696
E-mail: socialwelfare@upatras.gr