Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας ανήκει στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και δημιουργήθηκε στα πλαίσια της δράσης «Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»

Στηρίζει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και κυρίως τους φοιτητές που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Λειτουργεί καθημερινά 8.00 με 15.00 και στοχεύει στην παροχή ισότιμων ευκαιριών καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης.

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας απευθύνονται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας πάντα οδηγό τις αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σκοπός μας είναι καταγραφή, η αντιμετώπιση των αναγκών των ΕΚΟ, η επίλυση των προβλημάτων και η ενδυνάμωση τους.  Πραγματοποιείται λήψη κοινωνικού ιστορικού μέσω ατομικής συνέντευξης και σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε όλη την ακαδημαϊκή τους πορεία και την ένταξη τους στην Πανεπιστημιακή κοινότητα.

Απώτερος στόχος είναι η εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωμάτωση των φοιτητών στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα και η μετέπειτα ένταξη στην κοινωνία και αγορά εργασίας.

Σύνθημα μας: «ΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας παρέχει:

 • Ανάπτυξη προτάσεων και παρεμβάσεων για την κάλυψη των μαθησιακών διαδικασιών
 • Εξατομικευμένο σχέδιο δράσης
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη
 • Ψυχολογική Στήριξη
 • Ιατρική Υποστήριξη και Φυσικοθεραπείες
 • Συμβουλευτική Ακαδημαϊκού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προσέγγισης & υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
 • Ενημέρωση για τις παροχές του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Υποτροφίες Οικονομικής Ενίσχυσης
 • Διασύνδεση με Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών και με την ευρύτερη Κοινότητα
 • Παραπομπή φοιτητών, όπου κριθεί απαραίτητο
 • Μεταφορά φοιτητών με αναπηρία από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

*Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και διατηρούν απόλυτα το προσωπικό απόρρητο τηρώντας τις κείμενες νομοθεσίες (GDPR)

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας: Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 με 15.00
Τηλέφωνο: 2610.969696
E-mail: socialwelfare@upatras.gr

Προσωπικό Γραφείου Κοινωνικής Μέριμνας

 • Μαρκοπούλου Αθανασία, Κοινωνική Λειτουργός
 • Πανώριου Χριστίνα, Διοικητικός Υπάλληλος
 • Τσοκανά Νικολία, Κοινωνική Λειτουργός
 • Φερτάκη Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός