Χάρτης Σημείων Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Με σκοπό την ενημέρωση και διευκόλυνση των Φοιτητών με Αναπηρίες του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά και του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού που είναι ΑμεΑ, δημιουργήθηκε από την Κοινωνική Μέριμνα χάρτης με τα σημεία προσβασιμότητας των κτιρίων στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου. Ο χάρτης εμφανίζει όλα τα σημεία πρόσβασης, π.χ. ράμπες/σκάφες πρόσβασης, τους προσβάσιμους ανελκυστήρες, τους χώρους υγιεινής ΑμεΑ, τις θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, καθώς επίσης και κεντρικά σημεία για την παροχή πληροφορίων. Για να δείτε το χάρτη μπορείτε να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, είτε από τον υπολογιστή σας είτε από το κινητό σας.

Χάρτης Προσβασιμότητας Πανεπιστημίου Πατρών

Σημειώνεται ότι ο χάρτης είναι δυναμικός και θα ενημερώνεται με νέα σημεία. Η Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας παραμένει στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας ώστε να προσθέσει κι άλλα σημεία ή/και να βελτιώσει την ακρίβεια της πληροφορίας για τα σημεία προσβασιμότητας που έχουν ήδη καταγραφεί.

Οι διαχειριστές ιστοτόπων του Πανεπιστημίου μας, εάν ενδιαφέρονται, μπορούν να επικοινωνούν για την παροχή του κώδικα ενσωμάτωσης (embedding code).

Μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιαδήποτε παρατήρηση και πρόταση βελτίωσης στα εξής στοιχεία:
Μονάδα Προσβασιμότητας Κοινωνικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Πατρών
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (2ος όροφος)
Email: socialwelfare@upatras.gr
Τηλ: 2610 969633 και 2610 969623