Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Καταγραφή και αντιμετώπιση των αναγκών των φοιτητών , επίλυση των προβλημάτων τους και ενδυνάμωση τους.

Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης

Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης φοιτητών, διάγνωση και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Γραφείο Ιατρικής Στήριξης

Υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνων με κινητικά προβλήματα ή με προσωρινά μυοσκελετικά προβλήματα.

Επαγγελματικός Σύμβουλος

Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσω δικτύωσης και συνεργασίας με επιχειρήσεις, εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία

Υποστήριξη φοιτητών με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

Μονάδα ψηφιακής προσβασιμότητας

Παροχή υπηρεσιών που καθιστούν το εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από όλους, ανεξαιρέτως, τους φοιτητές.

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία, με ειδικά διαμορφωμένο όχημα, από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης

Χορήγηση ετήσιων υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές ύψους 3.000 €.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα στήριξης και προσέγγισης φοιτητών ΕΚΟ.

Πρόσφατα Άρθρα

Εναλλακτικό κείμενο: Βασικό συστατικό της ψηφιακής προσβασιμότητας

Χρήση ως παράδειγμα για τη σωστή σύνταξη εναλλακτικού κειμένου

Μαθαίνω να διαχειρίζομαι το φόβο και το άγχος της εξεταστικής

Κορίτσι που διαβάζει

Οδηγός για τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας των Windows 11

Εξώφυλο οδηγού

Πρόσφατα Video

Σεμινάριο – Υποστηρικτική Τεχνολογία στην καθημερινότητα και στην εκπαιδευτική ζωή των ΑμεΑ

Λογότυπο ΕΣΠΑ