Πρόσφατες Ανακοινώσεις

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας

Καταγραφή και αντιμετώπιση των αναγκών των φοιτητών , επίλυση των προβλημάτων τους και ενδυνάμωση τους.

Γραφείο Ψυχολογικής Στήριξης

Παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης φοιτητών, διάγνωση και θεραπευτικές υπηρεσίες.

Γραφείο Ιατρικής Στήριξης

Υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία, ιδιαίτερα εκείνων με κινητικά προβλήματα ή με προσωρινά μυοσκελετικά προβλήματα.

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσω δικτύωσης και συνεργασίας με επιχειρήσεις, εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία

Υποστήριξη φοιτητών με στόχο την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

Μονάδα προσβασιμότητας

Παροχή υπηρεσιών που καθιστούν το εκπαιδευτικό υλικό προσβάσιμο από όλους, ανεξαιρέτως, τους φοιτητές.

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία

Μετακίνηση Φοιτητών με Αναπηρία, με ειδικά διαμορφωμένο όχημα, από και προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης

Χορήγηση ετήσιων υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς φοιτητές ύψους 3.000 €.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για απόκτηση βασικών γνώσεων σε θέματα στήριξης και προσέγγισης φοιτητών ΕΚΟ.

Πρόσφατα Video

Διαδικτυακό Σεμινάριο 20 Δεκεμβρίου – Χρόνια νοσήματα στους νέους ενήλικες

Λογότυπο ΕΣΠΑ