Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας

1. Μετατροπή εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή από το εθελοντικό δίκτυο του Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης.

Σε πολλά ακαδημαϊκά μαθήματα, η παροχή σημειώσεων και διαφανειών είναι κύρια οχήματα υποβοήθησης της μελέτης των φοιτητών. Εάν το υλικό αυτό δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο, τότε απευθύνεται μόνο σε ένα μέρος του φοιτητικού κοινού και δεν καλύπτει τις ανάγκες των λεγόμενων εντυποανάπηρων φοιτητών, εκείνων δηλαδή που αδυνατούν να διαβάσουν κάτι σε έντυπη μορφή και η μελέτη τους απαιτεί τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών (όπως για παράδειγμα συνθέτες φωνής, braille, κλπ). Για αυτο το λόγο η Κοινωνικη Μέριμνα σε συνεργασία με τη βιβλιοθηκονόμο  της δράσης μετατρέπει (κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων) εκπαιδευτικό υλικό του Πανεπιστημίου Πατρών σε προσβάσιμη μορφή  για τους εντυποανάπηρους χρήστες.

2. Οδηγίες Προσβασιμότητας Πρωτότυπου Εκπαιδευτικού Υλικού

Για την υποστήριξη των μελών ΔΕΠ, η Κοινωνική Μέριμνα σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει τις «Οδηγίες Προσβασιμότητας Πρωτότυπου Εκπαιδευτικού Υλικού» που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» και οι οποίες δίνουν συμβουλές για το πως οι διδάσκοντες με απλές και εύκολες ρυθμίσεις θα καταστήσουν το εκπαιδευτικό τους υλικό (όπως κείμενα σημειώσεων και διαφάνειες παρουσιάσεων) προσβάσιμο για το σύνολο του φοιτητικού τους ακροατηρίου. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές, μία εκτυπώσιμη και μία πλήρως προσβάσιμη, και θα τις βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο.

3. AMELib

Λογότυπο AmelibΗ Κοινωνική Μέριμνα,  μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, συμμετέχει στη δράση AMELib (Accessible Multi-modal Electronic Library) του ΣΕΑΒ, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της προσπάθειας άρσης των εμποδίων για τους εντυπο-ανάπηρους χρήστες των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Ο στόχος εξειδικεύεται στην προσφορά προσβάσιμου περιεχομένου μέσα από μία εξίσου προσβάσιμη διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία στηρίζεται στην εφαρμογή διατάξεων εξαίρεσης από το περιουσιακό δικαίωμα του δημιουργού για εντυπο-ανάπηρα άτομα, όπως αυτές προβλέπονται στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία.

4. Σταθμοί εργασίας για πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρίες

Η Κοινωνική Μέριμνα, με την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης, έχει θέσει σε λειτουργία σταθμούς εργασίας για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία στο έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό. Οι σταθμοί αυτοί προορίζονται για χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης (μερική ή ολική τύφλωση) ή/και με προβλήματα κινητικότητας. Οι σταθμοί αυτοί έχουν τοποθετηθεί στις βιβλιοθήκες των επιμέρους πόλεων που στεγάζονται τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίο, Πανεπιστημιούπολη Κουκούλι, Αγρίνιο, Αίγιο, Μεσολόγγι). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:

Διαθέσιμη Υποστηρικτή Tεχνολογία Βιβλιοθηκών

Εξοπλισμός και Λογισμικό για άτομα με προβλήματα κινητικότητας

 • Ιχνοσφαίρα χειρισμού
 • Πληκτρολόγιο ειδικού τύπου
 • Εναλλακτικός χειρισμός διεπιφάνειας εργασίας
 • Διακόπτης πίεσης

Εξοπλισμός και λογισμικό για άτομα με προβλήματα όρασης

 • Ανάγνωση και μεγέθυνση οθόνης
 • Οθόνη Braille
 • Εκτυπωτής Braille
 • Λογισμικό Οπτικής Ανάγνωσης Χαρακτήρων (OCR)
 • Μεγεθυντής Κλειστού Κυκλώματος (CCTV)
 • Τρισδιάστατος εκτυπωτής

Πληροφορίες επικοινωνίας

Ωράριο Λειτουργίας: Καθημερινά 08:00 έως 15:00
Τηλέφωνα: 2610.969633, 2610.969623 και 2610.969632
E-mail: militsoc@upatras.gr, eorfanou@upatras.gr και hpylarin@upatras.gr

Προσωπικό Μονάδας Ψηφιακής Προσβασιμότηας:

 • Μηλιτσοπούλου Χρυσάνθη, Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Ορφανού Ευγενία, Βιβλιοθηκονόμος-Αρχειονόμος
 • Πυλαρινού Χαρά, Μηχανικός Υποστήριξης Ψηφιακών Τεχνολογιών