Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»,  η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων και η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η παροχή προσβάσιμων εγγράφων είναι σημαντική και για την υποβοήθηση των φοιτητών αλλά και για τους διοικητικούς υπάλληλους που αλληλοεπιδρούν με το κοινό και τις ιστοσελίδες του Πανεπιστήμιου. Εάν το υλικό αυτό δεν είναι κατάλληλα σχεδιασμένο, τότε απευθύνεται μόνο σε ένα μέρος του Πανεπιστημιακού  κοινού και δεν καλύπτει τις ανάγκες των λεγόμενων εντυποανάπηρων φοιτητών, εκείνων δηλαδή που αδυνατούν να διαβάσουν κάτι σε έντυπη μορφή και η μελέτη τους απαιτεί τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών (όπως για παράδειγμα συνθέτες φωνής, braille, κλπ).

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας για κάθε ενδιαφερόμενο και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom και ο σύνδεσμος αποστέλλεται μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

Για το επόμενο χρονικό διάστημα, οι ημερομηνίες και ώρες που έχουν οριστεί και μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι:
Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου στις 13:00
Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου στις 10:00
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου στις 11:00

Εγγραφή στα σεμινάρια

Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια, δηλώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται παρακάτω και θα σας αποσταλούν οδηγίες στο email σας για το πως θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2610969623
Email: info-socialwelfare@upatras.gr

Επιπλέον Πληροφορίες

Η Κοινωνική Μέριμνα σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης έχει διαθέσει ήδη τις «Οδηγίες Προσβασιμότητας Πρωτότυπου Εκπαιδευτικού Υλικού» που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» και οι οποίες δίνουν συμβουλές για το πως με απλές και εύκολες ρυθμίσεις μπορεί καταστεί το εκπαιδευτικό υλικό (όπως κείμενα σημειώσεων και διαφάνειες παρουσιάσεων) προσβάσιμο για το σύνολο του φοιτητικού ακροατηρίου. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες σε δύο μορφές, μία εκτυπώσιμη και μία πλήρως προσβάσιμη, και θα τις βρείτε στον παραπάνω σύνδεσμο.

Φόρμα εγγραφής

Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια, δηλώστε συμμετοχή στη φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Φόρμα εγγραφής για επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων