Διαγωνισμός 3D Εκτύπωσης Πρωτότυπου Σχεδιασμού

Αφίσα για το διαγωνισμό 3D Printing
Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα η Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας, με την αρωγή της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒκΠ), πραγματοποιεί διαγωνισμό που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Κεντρικό θέμα του διαγωνισμού είναι η τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) και πως η χρήση της μπορεί να βοηθήσει Άτομα και κυρίως Φοιτητές με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιγραφή του Θέματος

Η τρισδιάστατη εκτύπωση είναι μια μέθοδος προσθετικής κατασκευής στην οποία κατασκευάζονται αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραμικά και πολυμερή. Σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες και εξοπλισμό προσθετικής κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη χρήση. Για το λόγο αυτό πολλοί πιστεύουν ότι στα επόμενα χρόνια η παγκόσμια παραγωγή αγαθών θα στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, αντικαθιστώντας σταδιακά τις παραδοσιακές τεχνικές. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι η τρισδιάστατη εκτύπωση θα αποτελέσει μία «νέα βιομηχανική επανάσταση», καθώς θα φέρει αποκέντρωση των παραγωγικών διαδικασιών, ανοίγοντας το δρόμο για παραγωγή τοπικής και μικρής κλίμακας, προσαρμοσμένη στις τρέχουσες ανάγκες.

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν μέρη και εξαρτήματα από διάφορα υλικά, με διαφορετικές μηχανικές και φυσικές ιδιότητες και συχνά σε μια ενιαία διαδικασία κατασκευής. Σήμερα οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς όπως στον τομέα του κοσμήματος, των υποδημάτων, του βιομηχανικού σχεδιασμού, της αρχιτεκτονικής και της μηχανικής.

Σκοπός και στόχος του διαγωνισμού

Ο σκοπός του διαγωνισμού κινείται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την εισαγωγή των φοιτητών στην τρισδιάστατη σχεδίαση και στις δυνατότητες που αυτή προσφέρει και ο δεύτερος σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε κοινωνικά ζητήματα και συγκεκριμένα στο ζήτημα της αναπηρίας.

Δύο πολύ σημαντικοί τομείς, που έχουν και άμεση σχέση με το αντικείμενο της Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι ο τομέας της εκπαίδευσης και ο τομέας της παραγωγής λύσεων που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία. Ακριβώς σε αυτά τα κομμάτια κινείται ο παρών διαγωνισμός και οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο σχέδιο που θα εξυπηρετούσε έναν Φοιτητή με Αναπηρία στην καθημερινότητά του και στην καλύτερη διαβίωσή του.

Συμμετέχοντες

Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι είτε ατομικά είτε ομαδικά, ωστόσο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα συμμετοχής με ένα μόνο έργο.

Για την υποβολή κάθε έργου, απαιτείται η αποστολή ενός αρχείου με την παρουσίαση της ιδέας (σε έγγραφο .docx, .odt, .pdf), καθώς και η αποστολή της ιδέας σε επεξεργάσιμο σχέδιο 3D και σε εκτυπώσιμη μορφή.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι της 10 Μαρτίου 2022 και η υποβολή έργων προς αξιολόγηση είναι μέχρι της 1 Μαΐου 2022.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των έργων που θα υποβληθούν θα γίνει με ένα μεικτό σχήμα. Ειδική 5μελής Επιτροπή εμπειρογνωμόνων από την πανεπιστημιακή κοινότητα θα αξιολογήσει τα έργα με εξής παραμέτρους:

  • Δημιουργικότητα
  • Χρησιμότητα και χρηστικότητα
  • Ακρίβεια και ποιότητα κατασκευής

Παράλληλα, τα έργα θα εκτεθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Κοινωνικής Μέριμνας και θα προσμετρηθεί και η γνώμη της κοινότητας με βάση τον αριθμό των ψήφων που θα λάβει σε ποσοστό 30% της τελικής βαθμολογίας.

Βραβεία και Απονομή

Θα αναδειχθεί ένας νικητής και για την ανάδειξή του, θα πραγματοποιηθεί τελετή απονομής στην οποία το έργο που θα διακριθεί θα παρουσιαστεί τρισδιάστατα εκτυπωμένο.

Ο νικητής θα λάβει ως έπαθλο ένα tablet αξίας 250 ευρώ.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Όροι και Προϋποθέσεις

  • Ο διοργανωτής αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υλοποίησης και αποτίμησης του διαγωνισμού και διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των δημιουργών.
  • Οι συμμετέχοντες, με τη υποβολή της αίτησής τους, αποδέχονται πλήρως τους όρους του διαγωνισμού και βεβαιώνουν ότι το διαγωνιζόμενο έργο είναι δικό τους παράγωγο.
  • Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι διαθέτουν το έργο τους με άδεια Creative Commons CCBY και συμφωνούν στη διάθεση τους σε πλατφόρμες διαμοιρασμού για την ευρύτερη επαναχρησή τους.

Βιβλιογραφία

Αφίσα με Πληροφορίες για 3D Printing