Εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: “Διαδικασία και κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σύνταξη επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter)

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών” διοργανώνει δωρεάν βιωματικό εργαστήριο (workshop) ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης και δικτύωσης με την αγορά εργασίας με τίτλο “Διαδικασία και κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σύνταξη επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter)” και απευθύνεται σε φοιτητές Ευπαθών/ Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.

Το εργαστήριο θα είναι διάρκειας 240’ (4 ώρες) και θα πραγματοποιηθεί στις 16/05/2022 και 18/05/2022 (2 ώρες ανά ημέρα).

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:
• ηλεκτρονικό υλικό με παρουσίαση σε μορφή PowerPoint
• στοχευμένες ερωτήσεις
• διάλογο
• επεξεργασία μελέτης περίπτωσης (case study)

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες- χουσες να έχουν:
• Κατανοήσει τους τρόπους και τις τεχνικές που μπορούν να αξιοποιήσουν, για να διαμορφώσουν ένα περιεκτικό, ελκυστικό και στοχευμένο Motivation Letter που θα συνοδεύει την αίτηση εισόδου σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή στην διεκδίκηση μια υποτροφίας .
• Πληροφορηθεί για όλες τις παραμέτρους της διαδικασίας επιλογής ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών .

Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, 16.00-18.00
Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, 16.00-18.00

Αριθμός συμμετεχόντων

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν συνολικά 20 φοιτητές. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 στις 14:00.
* Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων ενδιαφέροντος, οι τελικοί συμμετέχοντες θα επιλεγούν με τυχαίο τρόπο (κλήρωση).

Χώρος Διεξαγωγής

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που συνιστά το νομοθετικό πλαίσιο: τήρηση των αποστάσεων, μάσκες, κ.α.
Η αίθουσα είναι η αίθουσα των Συλλόγων, η οποία βρίσκεται στο Α’ (Κτίριο Διοίκησης) στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, στο ισόγειο, στο πίσω μέρος του κτιρίου, στο χώρο αριστερά στο αίθριο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής της Κοινωνικής Μέριμνας τηλεφωνικά στο 2610.969622 ή στέλνοντας email στο info-socialwelfare@upatras.gr.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έληξε.