Σεμινάριο δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους του Πανεπιστημίου και για Κοινωνικά Δίκτυα

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»,  η Κοινωνική Μέριμνα σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που είτε είναι διαχειριστές κάποιου ιστοτόπου είτε έχουν την αρμοδιότητα να αναρτούν περιεχόμενο σε ιστότοπο ή σε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχόμένου τόσο για τους ιστοτόπους του Πανεπιστημίου Πατρών (οι οποίοι βάσει του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020), Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα», πρέπει να είναι προσβάσιμοι)  όσο και για τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας για κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom και ο σύνδεσμος αποστέλλεται μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής

Οι ημερομηνίες και ώρες που έχουν οριστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι:
Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου στις 10 π.μ.
Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ

Εγγραφή στο σεμινάριο

Για να συμμετάσχετε στα σεμινάρια, δηλώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα εγγραφής που βρίσκεται παρακάτω και θα σας αποσταλούν οδηγίες στο email σας για το πως θα συνδεθείτε στο σεμινάριο.

Φόρμα εγγραφής

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2610969633
Email: accessibility@upatras.gr