Εργαστήριο επαγγελματικής ανάπτυξης: “Πώς θα διαμορφώσω αποτελεσματικό βιογραφικό”

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών” διοργανώνει δωρεάν βιωματικό εργαστήριο (workshop) ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης και δικτύωσης με την αγορά εργασίας με τίτλο “Πώς θα διαμορφώσω αποτελεσματικό βιογραφικό” και απευθύνεται σε φοιτητές Ευπαθών/ Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων.

Το εργαστήριο θα είναι  διάρκειας 240’ (4 ώρες) και θα πραγματοποιηθεί στις 16/05/2022 και 18/05/2022 (2 ώρες ανά ημέρα).

Τα μέσα και οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • ηλεκτρονικό υλικό με παρουσίαση σε μορφή PowerPoint
  • στοχευμένες ερωτήσεις
  • διάλογο
  • επεξεργασία μελέτης περίπτωσης (case study)

Αναμένεται μετά το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες- χουσες να έχουν:

  • Κατανοήσει τους τρόπους και τις τεχνικές που μπορούν να αξιοποιήσουν, για να διαμορφώσουν περιεκτικό, ελκυστικό και στοχευμένο βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντιληφθεί τη σημασία ενός καλοδομημένου βιογραφικού σημειώματος, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό ταίριασμα μεταξύ του προφίλ των προσόντων και των δεξιοτήτων τους με τις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων ή φορέων όπου απευθύνονται κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.
  • Αποκτήσει τη δεξιότητα ανάδειξης των δυνατών τους σημείων και των βασικών τους ήπιων δεξιοτήτων(soft skills) και σκληρών δεξιοτήτων (hard skills) στην αναζήτηση εργασίας.

Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022, 16.00-18.00
Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, 16.00-18.00

Αριθμός συμμετεχόντων

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετέχουν συνολικά 20 φοιτητές. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022.
* Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού αιτήσεων ενδιαφέροντος, οι τελικοί συμμετέχοντες θα επιλεγούν με τυχαίο τρόπο (κλήρωση).

Χώρος Διεξαγωγής

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης και θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που συνιστά το νομοθετικό πλαίσιο: τήρηση των αποστάσεων, μάσκες, κ.α.
Η αίθουσα είναι η αίθουσα των Συλλόγων, η οποία βρίσκεται στο Α’ (Κτίριο Διοίκησης) στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου, στο ισόγειο, στο πίσω μέρος του κτιρίου, στο χώρο αριστερά στο αίθριο.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Επαγγελματικής Συμβουλευτικής της Κοινωνικής Μέριμνας τηλεφωνικά στο 2610.969622 ή στέλνοντας email στο info-socialwelfare@upatras.gr.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για να δηλώσετε ενδιαφέρον για το εργαστήριο, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος