Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Κοινωνικής Μέριμνας

Πρόσκληση για Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ), στα πλαίσια της δράσης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών”, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει 4 βασικούς στόχους

  • Την ευαισθητοποίηση των Φοιτητών γύρω από τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες
  • Την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης και υποστήριξης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων με έμφαση την κοινωνική υποστήριξη, την βελτίωση ποιότητας ζωής και την ένταξη των ΦμΕΑ στο ακαδημαϊκό αλλά και ευρύτερο περιβάλλον.
  • Την υποστήριξη των Φοιτητών που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες από τους εκπαιδευόμενους
  • Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εθελοντικού δικτύου το οποίο θα ενισχύσει και θα διευρύνει την δράση της Κοινωνικής Μέριμνας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλες τις βαθμίδες (Προπτυχιακοί- Μεταπτυχιακοί- Διδακτορικοί) και από όλα τα Τμήματα.

Διάρκεια και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα θα έχει  διάρκεια 9 εβδομάδων και θα είναι συνολικά 88 ώρες (27 ώρες σύγχρονης, με χρήση της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Zoom, και 61 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών).

Τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Δευτέρα 4μ.μ. – 7μ.μ. Θα ξεκινήσουν 7 Δεκεμβρίου 2020 και θα διαρκέσουν έως 15 Φεβρουαρίου 2021.

Το ακριβές πρόγραμμα της εκπαίδευσης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Χώρος Διεξαγωγής

Λόγω των έκτακτων συνθηκών εν μέσω πανδημίας Covid-19 τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και με οδηγίες που θα σας αποσταλούν.

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Μετά τη λήξη του προγράμματος και αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπλήρωμα πιστοποιητικού με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος (συνολική διάρκεια, τρόπος αξιολόγησης, ενότητες κ.α.)

Χρήσιμα Έγγραφα προς Ανάγνωση

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας τηλεφωνικά στο 2610.969696 ή στέλνοντας email στο info-socialwelfare@upatras.gr.

*Σημειώνεται ότι από το σύνολο των αιτήσεων θα επιλέγεται αρχικά ένας φοιτητής ανά τμήμα του Πανεπιστημίου με τυχαία επιλογή. Οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι θα επιλέγονται πάλι με τυχαία επιλογή μέχρι την συμπλήρωση των 50 ατόμων μέγιστο. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι περισσότερες των 80 δίνεται η δυνατότητα δημιουργία δύο τμημάτων εκπαίδευσης.