Βοήθεια σε Ηπειρώτη/τισσα προπτυχιακό/ή πρωτοετή φοιτητή/τρια ενεργώς φοιτούντα/ουσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημοσιεύτηκε από τον/την socialwelfare στις

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών ανακοινώνει την απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου του να βοηθήσει έναν/μία Ηπειρώτη/τισσα φοιτητή/τρια οικονομικά αδύναμο ή/και ανήκοντα σε ευπαθή ομάδα. Η συγκεκριμένη βοήθεια αναφέρεται στην προσφορά ενός laptop και ενός πολυμηχανήματος (εκτυπωτής-σαρωτής). Προς τούτο, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες, όπως αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(panepirotikospatras@yahoo.gr) με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρακάτω συνοδευτικό έγγραφο (Αίτηση-ΥΔ).

Η βοήθεια αναφέρεται σε ενεργό/ή πρωτοετή προπτυχιακό/ή Ηπειρώτη/ισσα φοιτητή/τρια (γεννημένο/η στην Ήπειρο ή καταγόμενο/η από έναν από τους δύο γονείς από την Ήπειρο), ενεργώς φοιτούντα/ουσα στα τμήματα ή/και στις Σχολές του Πανεπιστήμιο Πατρών.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2022.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε απορία: 6947507235.

Υ.Γ. Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ή/και επέκτασης της κατηγορίας του/της δικαιούχου, ή ακόμα και της φύσης της βοήθειας, σε περίπτωση μη εύρεσης ενδιαφερόμενου/νης φοιτητή/τριας.

Συνοδευτικό έγγραφο

Αίτηση για απόδοση βοήθειας