Επιμορφωτικά Σεμινάρια Κατάρτισης Κοινωνικής Μέριμνας Νοέμβριος 2021

Αφίσα για Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΙΒΙΜ ΠΠ), στα πλαίσια της δράσης “Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών”, διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει 4 βασικούς στόχους

  • Την ευαισθητοποίηση των Φοιτητών γύρω από τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες
  • Την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης και υποστήριξης των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων με έμφαση στην κοινωνική υποστήριξη, τη βελτίωση ποιότητας ζωής και την ένταξη των ΦμΕΑ στο ακαδημαϊκό αλλά και ευρύτερο περιβάλλον.
  • Την υποστήριξη των Φοιτητών που προέρχονται από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες από τους εκπαιδευόμενους
  • Τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εθελοντικού δικτύου το οποίο θα ενισχύσει και θα διευρύνει την δράση της Κοινωνικής Μέριμνας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;

Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλες τις βαθμίδες (Προπτυχιακοί- Μεταπτυχιακοί- Διδακτορικοί) και από όλα τα Τμήματα.

Διάρκεια και Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Το Πρόγραμμα θα έχει  διάρκεια 9 εβδομάδων και θα είναι συνολικά 88 ώρες (27 ώρες σύγχρονης και 61 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών).

Τα μαθήματα θα διεξάγονται

  • Κάθε Δευτέρα 4μ.μ. – 7μ.μ από 8 Νοεμβρίου 2021 έως 17 Ιανουαρίου 2022 (Τμήμα Α’)
  • Κάθε Τρίτη 4μ.μ. – 7μ.μ από 9 Νοεμβρίου 2021 έως 25 Ιανουαρίου 2022 (Τμήμα Β’)

Το ακριβές πρόγραμμα της εκπαίδευσης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Επιμορφωτικών Σεμιναρίων

Αριθμός συμμετεχόντων

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν συνολικά 50 φοιτητές, οι οποίοι θα χωριστούν σε 2 τμήματα.
Αν οι συνολικοί συμμετέχοντες είναι λιγότεροι από 30, θα δημιουργηθεί ένα μόνο τμήμα(Το τμήμα Α’ που θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα).

Χώρος Διεξαγωγής

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης και θα παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης που συνιστά το νομοθετικό πλαίσιο: τήρηση των αποστάσεων, μάσκες, αντισηπτικά, μέγιστος αριθμός ατόμων κ.α. Σε περίπτωση αναστολής της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι δια ζώσης συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως

Πιστοποιητικό επιμόρφωσης

Μετά τη λήξη του προγράμματος και αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους θα λάβουν ειδικό πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Πατρών και συμπλήρωμα πιστοποιητικού με όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος (συνολική διάρκεια, τρόπος αξιολόγησης, ενότητες κ.α.)

Χρήσιμα Έγγραφα προς Ανάγνωση

Εσωτερικός Κανονισμός Εκπαίδευσης

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας τηλεφωνικά στο 2610.969696 ή στέλνοντας email στο info-socialwelfare@upatras.gr.

*Σημειώνεται ότι από το σύνολο των αιτήσεων θα επιλέγεται αρχικά ένας φοιτητής ανά τμήμα του Πανεπιστημίου με τυχαία επιλογή. Οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι θα επιλέγονται πάλι με τυχαία επιλογή μέχρι την συμπλήρωση των 50 ατόμων μέγιστο..