Αφίσα – Ορθή ορολογία για Άτομα με Αναπηρία

Δημοσιεύτηκε από τον/την socialwelfare στις

Ενημερωτική Αφίσα για ορθή ορολογία για Άτομα με Αναπηρία

Ενημερωτική Αφίσα για ορθή ορολογία για Άτομα με Αναπηρία

Κείμενο Αφίσας

  • Η ορολογία είναι σημαντική, επειδή οι λέξεις απεικονίζουν τις τοποθετήσεις και τις πεποιθήσεις μας.
  • Η ορολογία έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών, βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη και τα Άτομα με Αναπηρία διαφωνούν μερικές φορές και οι ίδιοι για ποια είναι αποδεκτή.
  • Η χρήση της ορθής ορολογίας εντάσσεται στο γενικότερο σκοπό της προώθησης του κοινωνικού προτύπου της αναπηρίας.
Λάθος Ορολογία Ορθή Ορολογία
ΑμΕΑ: Άτομα με Ειδικές Ανάγκες ΑμεΑ: Άτομα με Αναπηρία
Καθηλωμένος σε αναπηρική καρέκλα Χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου
Άτομο με νοητική καθυστέρηση Άτομο με νοητική αναπηρία
Κωφάλαλος Κωφό ή βαρήκοο άτομο
Ψυχιατρικά ανάπηρος Άτομο με ψυχική αναπηρία
Οπτικά ανάπηρος Τυφλός ή άτομο με προβλήματα όρασης
Δυσλεκτικός Άτομο με δυσλεξία