Ανακοίνωση διεξαγωγής σεμιναρίων προσβασιμότητας

Δημοσιεύτηκε από τον/την socialwelfare στις

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», η Μονάδα Προσβασιμότητας της Κοινωνικής Μέριμνας σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια με τις εξής θεματολογίες:

1. Σεμινάρια δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους του Πανεπιστημίου και για Κοινωνικά Δίκτυα
Απευθύνονται σε μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που είτε είναι διαχειριστές κάποιου ιστοτόπου είτε έχουν την αρμοδιότητα να αναρτούν περιεχόμενο σε ιστότοπο ή σε μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου τόσο για τους ιστοτόπους του Πανεπιστημίου Πατρών (οι οποίοι βάσει του ν. 4727/2020 ΦΕΚ 184 Α’ 23-09-2020, Κεφάλαιο Η’ «Ψηφιακή προσβασιμότητα», πρέπει να είναι προσβάσιμοι) όσο και για τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και πραγματοποιείται διαδικτυακά.

Οι ημερομηνίες και ώρες που έχουν οριστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι:

  • Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου στις 10 π.μ.
  • Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://socialwelfare.upatras.gr/seminario-dimioyrgias-prosvasimoy-p/

2. Σεμινάρια σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF.
Απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF. Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων και η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 1 ώρας και πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Οι ημερομηνίες και ώρες που έχουν οριστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα και μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι:

  • Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου στις 13:00
  • Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου στις 10:00
  • Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου στις 11:00

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/

Κατηγορίες: Ανακοινώσεις