Αναπηρία – Zήτημα δημόσιας υγείας

Δημοσιεύτηκε από τον/την socialwelfare στις

Ομάδα ανθρώπων με αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας σήμερα, 7 Απριλίου, και ένας μεγάλος αριθμός Ατόμων με Αναπηρία εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε βασικές παροχές ποιοτικής Δημόσιας Υγείας. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι εκτιμάται ότι ζουν με κάποιας μορφής αναπηρία. Αυτό αντιστοιχεί στο 15% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού, με έως και 190 εκατομμύρια άτομα (3,8%) ηλικίας 15 ετών και άνω, να έχουν σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργία τους, απαιτώντας συχνά υπηρεσίες υγείας. Ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία αυξάνεται, εν μέρει λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων καταστάσεων υγείας.

Η αναπηρία υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Ορισμένες συνθήκες υγείας που σχετίζονται με την αναπηρία οδηγούν σε κακή υγεία και εκτεταμένες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, άλλες όχι. Ωστόσο, όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν τις ίδιες γενικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης με όλους τους άλλους, και ως εκ τούτου χρειάζονται πρόσβαση σε γενικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Το άρθρο 25 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD) ενισχύει το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία να επιτύχουν το υψηλότερο επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης, χωρίς διακρίσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ότι λίγες χώρες παρέχουν επαρκείς υπηρεσίες ποιότητας για Άτομα με Αναπηρία.

Επίσης, πολύ λίγες χώρες συλλέγουν δεδομένα για να επιτρέψουν την κατανομή ανά αναπηρία στον τομέα της υγείας. Αυτό έγινε πολύ εμφανές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όπου οι χώρες απέτυχαν να συμπεριλάβουν την αναπηρία. Αυτό άφησε τα άτομα με αναπηρία εκτεθειμένα σε αυξημένους κινδύνους με καταστροφικές συνέπειες: τους κινδύνους να προσβληθούν από τον COVID-19, να αναπτύξουν σοβαρά συμπτώματα από τον COVID-19 ή να πεθάνουν από την ασθένεια, καθώς και να έχουν κακή υγεία κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία, ανεξάρτητα από το εάν έχουν μολυνθεί με COVID-19.

Η αναπηρία αναφέρεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με προβλήματα υγείας (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down και κατάθλιψη) και προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (π.χ. αρνητικές συμπεριφορές, απρόσιτες μεταφορές σε δημόσια κτίρια και περιορισμένες κοινωνικές υποστηρίξεις).

Βασικά στοιχεία

•    Πάνω από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με κάποιας μορφής αναπηρία
•    Ο αριθμός των Ατόμων με Αναπηρία αυξάνεται δραματικά. Αυτό οφείλεται στις δημογραφικές τάσεις και στις αυξήσεις των χρόνιων καταστάσεων υγείας, μεταξύ άλλων αιτιών.
•    Σχεδόν όλοι είναι πιθανό να βιώσουν κάποια μορφή αναπηρίας ─ προσωρινή ή μόνιμη ─ σε κάποιο σημείο της ζωής.
•    Τα Άτομα με Αναπηρία επηρεάζονται δυσανάλογα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
•    Εάν υπάρχουν υπηρεσίες υγείας για Άτομα με Αναπηρία, είναι πάντοτε κακής ποιότητας ή δεν διαθέτουν πόρους.
•    Υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναβάθμισης των υπηρεσιών αναπηρίας στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε παρεμβάσεις αποκατάστασης.

Εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη

Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν μια σειρά από εμπόδια όταν προσπαθούν να έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Απαγορευτικό κόστος
  Η προσιτή τιμή των υπηρεσιών υγείας και των μεταφορών είναι δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους τα Άτομα με Αναπηρία δε λαμβάνουν την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Ακριβώς πάνω από τα μισά Άτομα με Αναπηρία δεν είναι σε θέση να έχουν υγειονομική περίθαλψη σε σύγκριση με το ένα τρίτο περίπου των Ατόμων με Αναπηρία
 • Περιορισμένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών Υπάρχει έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία. Πολλές μελέτες αποκαλύπτουν υψηλές ανεκπλήρωτες ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη μεταξύ Ατόμων με Αναπηρία λόγω μη διαθεσιμότητας υπηρεσιών, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
 • Φυσικά εμπόδια
  Η άνιση πρόσβαση σε κτίρια (νοσοκομεία, κέντρα υγείας), απρόσιτος ιατρικός εξοπλισμός, κακή σήμανση, στενές πόρτες, εσωτερικά σκαλοπάτια, ανεπαρκείς εγκαταστάσεις μπάνιου και απρόσιτοι χώροι στάθμευσης δημιουργούν εμπόδια στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Για παράδειγμα, οι γυναίκες με κινητικές δυσκολίες συχνά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον έλεγχο καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, επειδή οι πίνακες εξέτασης δεν είναι ρυθμιζόμενοι στο ύψος και ο εξοπλισμός μαστογραφίας φιλοξενεί μόνο γυναίκες που είναι σε θέση να σταθούν.
 • Ανεπαρκείς δεξιότητες και γνώσεις των εργαζομένων στην υγεία
  Τα Ατομα με Αναπηρία είχαν πάνω από δύο φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι οι δεξιότητες του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης είναι ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες τους, τέσσερις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι αντιμετωπίζονται άσχημα και σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν ότι στερούνται φροντίδας.
 • Ένταξη αναπηρίας στον τομέα της υγείας
  Πολύ συχνά, η αναπηρία δε θεωρείται ζήτημα δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου, δεν λαμβάνεται δράση για την ένταξη της αναπηρίας στον τομέα της υγείας, ο οποίος συχνά παραβλέπεται στις εθνικές στρατηγικές αναπηρίας και στα σχέδια δράσης για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της CRPD. Συνεπώς, η ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στον τομέα της υγείας παραμένει παραβίαση των προγραμμάτων υγείας των χωρών.

Τα Υπουργεία Υγείας πρέπει να δεσμευτούν για την επίτευξη ισότητας για Άτομα με Αναπηρία σε τρεις τομείς:

 • πρόσβαση σε αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας
 • προστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υγεία
 • πρόσβαση σε διατομεακές παρεμβάσεις δημόσιας υγείας, όπως πχ νερό και υπηρεσίες υγιεινής, για την επίτευξη του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας

Οι κυβερνήσεις μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της υγείας για τα Ατομα με Αναπηρία βελτιώνοντας την πρόσβαση σε ποιοτικές, προσιτές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες κάνουν την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Καθώς πολλοί παράγοντες αλληλεπιδρούν για να εμποδίσουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις σε όλα τα αλληλεπιδρώντα συστατικά του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Ref:WHO

Χαρά Πυλαρινού
Υποστήριξη Ψηφιακών Τεχνολογιών Κοινωνικής Μέριμνας
Τηλ: 2610969632
Email: hpylarin@upatras.gr
https://socialwelfare.upatras.gr/