Απαιτήσεις προσβασιμότητας για κτίρια με χρήση κατοικίας

Δημοσιεύτηκε από τον/την socialwelfare στις

Ενημερωτική αφίσα σχετικά με την προσβασιμότητα των κτιρίων

Ενημερωτική αφίσα σχετικά με την προσβασιμότητα των κτιρίων

Πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο

Προσβάσιμες οδεύσεις ελάχιστου πλάτους 0,90 μ. μέχρι την θύρα εισόδου του κτιρίου

Πρόσβαση στην είσοδο

 • Προσβάσιμη είσοδος
 • Προσβάσιμη όδευση από την θύρα εισόδου στον ανελκυστήρα, ελάχιστου πλάτους 0,90 μ. με χώρους ελιγμών

Οριζόντια Κυκλοφορία

 • Προσβάσιμες οδεύσεις εντός του κτιρίου από και προς τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους (εφόσον προβλέπεται κοινόχρηστη δραστηριότητα)
 • Ελάχιστο καθαρό πλάτος θυρών προς τους εξωτερικούς ή/και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους 0,90 μ.
 • Ελάχιστο πλάτος εσωτερικών θυρών 0,85 μ.
 • Δάπεδο σταθερό, αντιολισθηρό, μη ανακλαστικό, που να διευκολύνει την κίνηση αμαξιδίου και γενικά ατόμου με κινητικά προβλήματα
 • Καλός φωτισμός
 • Δύναται να προβλεφθεί χρωματική αντί­θεση μεταξύ δαπέδου-τοίχου και τοίχου-θύρας στους κοινόχρηστους χώρους

Κατακόρυφη Κυκλοφορία

 • Προσβάσιμος ανελκυστήρας
 • Πρόβλεψη προσβάσιμων αναβατορίων πλατφόρμας, όπου απαιτείται ή προβλέπεται από την αρχιτεκτονική και την Η/Μ μελέτη
 • Κλιμακοστάσια καταλλήλων προδιαγραφών για την εξυπηρέτηση και εμποδιζόμενων ατόμων (π.χ κουπαστή, ρίχτι, αντιλισθηρότητα, κ.λπ.)
 • >Καλός φωτισμός

Προσβάσιμες Εξυπηρετήσεις

 • Προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένοι προσβάσιμοι χώροι αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών
 • Ένας τουλάχιστον κύριος χώρος υγιεινής με δυνα­τότητα μελλοντικής μετατροπής σε προσβάσιμο χώρο υγιεινής, δηλαδή πρόβλεψη για τη δημιουργία ελεύθε­ρου χώρου, πλάτους 0,90 μ. στα δεξιά ή αριστερά της λεκάνης για δυνητική προσέγγιση αμαξιδίου, και με δυ­νατότητα ελεύθερης πρόσβασης χρήστη αμαξιδίου σε αυτόν από την θύρα του χώρου υγιεινής

 

** Τα όσα αναγράφονται βασίζονται στο ΦΕΚ 5045 Β’ / 01-11-2021 και για τις ακριβείς προδιαγραφές ο αναγνώστης θα πρέπει να ανατρέξει σε αυτό.

 

Μηλιτσοπουλου Χρυσάνθη
Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής MSc
Μονάδα Ψηφιακής Προσβασιμότητας
Κοινωνική Μέριμνα – Πανεπιστήμιο Πατρών