Ενημερωτική Αφίσα: Αυτοεκτίμηση VS Αυτοπεποίθηση

Δημοσιεύτηκε από τον/την socialwelfare στις

Ενημρωτική αφίσα για επεξήγηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης

Ενημρωτική αφίσα για επεξήγηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης

Περιεχόμενο αφίσας

Αυτοεκτίμηση

Είναι η συνολική εικόνα που έχει κάποιος για τον εαυτό του επηρεάζοντας την επιτυχία του σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Αντικατοπτρίζει όσα σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Όταν τείνουμε να έχουμε χαμηλή αυτοπεποίθηση τότε οδηγούμαστε στο να βλέπουμε τη ζωή μας και τον εαυτό μας με αρνητικό πρόσημο.

Αίτια χαμηλής αυτοεκτίμησης: Κακή διάθεση (αίσθημα αρνητικής διάθεσης), διατάραξη κοινωνικών σχέσεων και συναναστροφών (ανησυχία ντροπής σε τρίτους), άγχος.

Συμπτώματα χαμηλής αυτοεκτίμησης: Αίσθηση του δεν αξίζω, αρνητική σύγκριση εαυτού με άλλους, δυσκολία υπεράσπισης της άποψης, αίσθημα ενοχής, κατηγορία εαυτού για πράγματα που δεν φταίει, ευχαρίστηση άλλων.

Αντιμετώπιση: Για την προσπάθεια ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης μας πρέπει να οδηγηθούμε σε αναγνώριση των αρνητικών σκέψεων που έχουμε για τον εαυτό μας προβαίνοντας σε ανασκευή. Αποδοχή εαυτού γι’ αυτό που πραγματικά είμαστε. Σταματώ να δίνω μεγάλη σημασία στη γνώμη των άλλων. Σημαντική είναι η επικοινωνία με ειδικό ψυχικής υγείας εστιάζοντας και βοηθώντας στην αλλαγή της αρνητικής εικόνας που έχετε για τον εαυτό σας.

Αυτοπεποίθηση

Με τον όρο αυτό περιγράφουμε το πώς νιώθουμε για τις ικανότητες μας, προβαίνουμε σε εκτίμηση των δυνάμεων μας, εμπιστευόμαστε την κρίση και αξία μας.

Αίτια χαμηλής αυτοπεποίθησης: Παιδική ηλικία, σχολικό περιβάλλον, κοινωνία.

Σημάδια χαμηλής αυτοπεποίθησης: Αίσθημα αποτυχίας, απώλεια κινήτρου ή στόχου, ντροπή και ανησυχία, αίσθημα του δεν αξίζω

Αντιμετώπιση: Για την προσπάθεια αντιμετώπισης της χαμηλής αυτοπεποίθησης θέτω ρεαλιστικούς στόχους (βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους). Το κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο (ειδικοί ψυχικής υγείας) θα βοηθήσει στην αναζήτηση του τρόπου αντίληψης και διαχείρισης τους εαυτού μας.

Καπνίση Αικατερίνη
Κοινωνική Λειτουργός MEd
Κοινωνική Μέριμνα Πανεπιστημίου Πατρών